6 paź 2013

INFORMACJE LOGOPEDIA


Jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój mowy u dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia?

Stan rozwoju mowy dzieci 3-letnich
Dziecko 3-letnie rozumie to co do niego mówimy. Dziecko wypełnia polecenia zawierające znane mu wyrazy, np. wskazuje części twarzy, części zabawek;  przynosi przedmioty; próbuje wykonywać codzienne czynności według podanych instrukcji słownych, pytane - podaje swoje imię. Trzylatek komunikuje się
z otoczeniem za pomocą  zdania kilkuwyrazowego. Mówi chętnie i dużo, ale używa jeszcze wielu niewłaściwych form gramatycznych.
 Zadaje wiele pytań często niejasno sprecyzowanych.
Trzyletnie dziecko powinno prawidłowo wymawiać następujące dźwięki: 
a, o, e, y, i, ą, ę, p, m, f, w, t, d, n, ń, l, ś, ź, ć, dź, k, g, ch, j, ł.
Grupy spółgłoskowe mogą być upraszczane, a długość wyrazów może powodować przestawienie dźwięków mowy.
Głoski s, z, c, dz zaczynają być wymawiane prawidłowo (mogą być wymawiane jako ś, ź, ć, dź).
Głoski sz, ż, cz, dż wymawiane są jako s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź
Głoska r artykulowana jest w postaci l (wcześniej j).

Dziecko słyszy i różnicuje wymowę prawidłową, jego słuch mowny jest już w pełni rozwinięty.

Stan rozwoju mowy dzieci 4-letnich
Dziecko 4-letnie rozumie i wykonuje nasze polecenia, także te zawierające wyrażenia przyimkowe: 
np. na, pod, do, w, przed, ze, obok, rozpoznaje kolory, potrafi odpowiedzieć co robi, gdy jest mu zimno, gdy jest głodne, zmęczone itp.

Wypowiedzi dziecka 4-letniego wybiegają poza aktualnie przeżywaną sytuację i potrafi mówić 
o przeszłości i przyszłości.

W wypowiedziach dziecka pojawia się zaciekawienie poprawnością językową. Pyta ono o znaczenie nowych słów, o prawidłową postać wymawianiową lub gramatyczną wyrazu. Dziecko zadaje dużo precyzyjnych pytań.
Dziecko wykazuje chęć porozumiewania się, dzielenia się spostrzeżeniami. Często tworzy formy analogiczne do używanych wyrazów neologicznych (czytacz, naprawiacz).
Dzięki dalszemu usprawnianiu się artykulatorów i pionizacji języka pojawia się coraz więcej dźwięków wymawianych poprawnie.
Głoski: s, z, c, dz powinny brzmieć twardo i powinny być wymawiane z „zamkniętymi” zębami.


Stan rozwoju mowy dzieci 5-letnich
Wypowiedzi dziecka 5-letniego przyjmują formę realizacji wielozadaniowej. Dziecko chętnie 
opowiada o przebiegu jakiegoś wydarzenia, relacjonuje obejrzany film, przewiduje fakty mogące zaistnieć.

W swych wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo-skutkowe. Potrafi wyjaśnić znaczenie słów. Opisuje przedmioty podając ich cechy charakterystyczne oraz możliwości ich zastosowania. Wymowa dziecka doskonali się.
Głoska r wymawiana jest poprawnie, czasem obserwujemy hiperpoprawność (wymowa l r,
Karol Karor). Po pewnym czasie wymowa ta ustępuje samoistnie. 
Dziecko wymawia także 
sz, ż. cz, dż.

Prawidłowy rozwój mowy uwarunkowany jest określonymi dyspozycjami w funkcjonowaniu narządu słuchu i aparatu mowy. One zapewniają prawidłowe rozumienie wypowiedzi słownych i ich tworzenie.

GODZINY PRACY LOGOPEDY:

W TYGODNIE PARZYSTE: 12.30-14.00  I  NIEPARZYSTE 10.30-11.30

PONIEDZIAŁEK   -   KRÓLIKI
WTOREK              -   SOWY
ŚRODA                 -   SROCZKI
CZWARTEK         -   PIESKI
PIĄTEK                 -   KOTKI

KONSULTACJE Z LOGOPEDĄ
ŚRODA W TYGODNIE NIEPARZYSTE: 16.30 - 17.00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz