3 cze 2014

UNIT 6 Goldilocks - Złotowłosa


UNIT 6
Goldilocks - ZłotowłosaSłowa i zwroty, które pojawiły się podczas lekcji:
WYRAŻENIA WYMOWA TRANSKRYPCJA FONETYCZNA
TŁUMACZENIE

bed* bed /bed/ łóżko chair* cze(r) /tʃeə(r)/ krzesło bowl* beul /bəʊl/ miska bear* bee(r) /beə(r)/ niedźwiedź brown* braun /braʊn/ brązowy five* fajw /faɪv/ pięć ~Hello heleu /hə’ləʊ/ Cześć! ~Bye-bye baj baj /’baɪ baɪ/ Pa, pa! ~big byg /bɪɡ/ duży small smol /smɔ:l/ mały ~one łan /wʌn/ jeden ~two tu /tu:/ dwa ~three fri /θri:/ trzy four fo(r) /fɔ:(r)/ cztery ~mummy mami /’mʌmi/ mamusia ~daddy dedi /’dædi/ tatuś ~baby bejbi /’beɪbi/ dziecko hot hot /hɒt/ gorący cold keuld /kəʊld/ zimny cow kau /kaʊ/ krowa I’m hungry! ajm hangri /aɪm//’hʌŋɡri/ Jestem głodny!

OBRAZEK 1
Narrator: Goldilocks is a small girl. One day, she is walking in the woods. She sees a bear’s house. The door is open. She walks in. (Złotowłosa jest małą dziewczynką. Pewnego dnia wchodzi do lasu. Widzi dom niedźwiedzia. Drzwi są otwarte. Wchodzi do środka.)

OBRAZEK 2
Narrator: There are three bowls on the table. (Na stole znajdują się trzy miski.) Goldilocks: One, two, three. Yummy, yummy! I’m hungry! Ow! It’s hot! Yuck! It’s cold! Mmm! Delicious! (Raz, dwa, trzy. Mniam, mniam! Jestem głodna! Gorące! Zimne! Pyszne!) Narrator: Goldilocks eats it all up. (Złotowłosa zjada wszystko.)

OBRAZEK 3
Narrator: There are three chairs. (W pokoju są trzy krzesła.) Goldilocks: One, two, three. A big chair. Another chair. A small chair! Oh dear! (Raz, dwa, trzy. Duże krzesło. Inne krzesło. Małe krzesło. Ojej!)


OBRAZEK 4
 Narrator: Goldilocks is tired. (Złotowłosa jest zmęczona.) Goldilocks: I’m tired. (Jestem zmęczona.) Narrator: Goldilocks walks upstairs. There are three beds. (Złotowłosa idzie na górę. Znajdują się tam trzy łóżka.) Goldilocks: One, two, three. A big bed. Another bed. A small bed! Perfect! (Raz, dwa, trzy. Duże łóżko. Inne łóżko. Małe łóżko. Idealnie!) Narrator: Look! Here’s Baby bear, Mummy bear and Daddy bear. (Spójrz! Oto dziecko miś, mama miś i tata miś.) Baby bear: There’s a girl in my bed! (W moim łóżku jest dziewczynka.) Narrator: Goldilocks wakes up. (Złotowłosa budzi się.) Goldilocks: Oh dear! Oh dear! Your chair. Your bowl. Sorry! (Ojej! Ojej! Twoje krzesło. Twoja miska. Przepraszam!) All bears: It’s okay! Don’t worry! You can still be our friend. (W porządku! Nie martw się! Wciąż możesz być naszą przyjaciółką.) Goldilocks: Oh, thank you! (Och, dziękuję!)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz