12 lut 2014

zebranie Sówki luty 2014Mysłowice, dnia 6.02.2014r.Protokół z zebrania z rodzicami z grupy "SÓWEK"
1.      Powitanie rodziców przez nauczycielkę, panią Dorotę Sikora.
2.      Wybór protokolanta.
3.      Przedstawienie przez nauczycielkę danych dotyczących podsumowania I półrocza roku szkolnego.
4.      Przekazanie informacji dotyczącej działania pracy indywidualnej o charakterze wyrównawczym.
5.      Zwrócenie się z prośbą do rodziców dzieci pięcioletnich o określenie daty rozpoczęcia nauki przez dzieci w szkole podstawowej.
6.      Przekazanie zasad rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
7.      Uzyskanie podpisów rodziców na sporządzonej liście imiennej dzieci pięcioletnich.
8.      Uzyskanie zgody rodziców na wykonanie testów sprawnościowych przez nauczycieli Szkoły Sportowej.
9.      Uzyskanie zgody rodziców na uczestnictwo w Programie Kubusiowi Przyjaciele Natury.
10.  Zapoznanie rodziców z datami uroczystości przedszkolnych takich jak:
    • Powitanie Wiosny,
    • Majowe Spotkanie z Mamą i Tatą,
    • Dzień Dziecka,
    • Zakończenie Roku Szkolnego.
11.  Przypomnienie o organizacji zajęć otwartych dla rodziców.
12.  Zwrócenie uwagi na możliwość korzystania z konsultacji organizowanych przez nauczycielkę.
13.  Przypomnienie o możliwości skorzystania z usług psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie placówki przedszkolnej.
14.  Sprawy różne:
    • w dniu 21.02.2014r. o godzinie 10:15 w przedszkolu odbędzie się teatrzyk dla dzieci pt: „Czerwony Kapturek” zrealizowany z funduszy komitetu rodzicielskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz